image

Технологии за опазване на околната среда

Продуктовата гама на Schletter в областта на екологичните технологии включва градско обзавеждане и качествени контейнери за рециклиране, които могат да бъдат оборудвани с допълнителни, спомагателни компоненти (например електронен контрол на нивото на запълване и др.).

TidyLine Recycling Container

Събирането на рециклируеми материали поставя редица изисквания към системите на контейнерите. Schletter GmbH предлага широка гама от контейнери за рециклиране, като всеки може да се конфигурира според изисканите спецификации.

Контейнери носят еко етикет "Blue Angel".

Градско обзавеждане:

Програмата за градско обзавеждане от Schletter включва разнообразие от синхронизирани компоненти, модулна система, фирмени помещения и обществени места, вариращи от чакални до информационни терминали, както и насоки на трафика и системите за насърчаване. С възможност за самостоятелно електрооборудване (с помощта на интегрирани фотоволтаични модули) потребителите могат да получат достъп до нови възможности, както в процеса на планиране, така и в изпълнението на проекта.